Správne prepojenie zariadení

Prepojovacie káble by nemali byť zbytočne dlhé ani príliš krátke.

Najlepšiu kvalitu obrazu pre analógový video signál poskytuje RGB kábel

Pre digitálny prenos obrazu sa použivaju DVI-D a HDMI káble

Doporučené maximálne dĺžky(ktorých sa netreba držať lebo je to digitálne, žiadne skreslenie tam totiž nemôže nastať, aj keď bude pri signále veľký pokles napätia stále to bude prevodníkom vyhodnotené rovnako):
DVI-D najviac 10m
HDMI najviac 20m

V prípade potreby je možné použiť adaptér pre redukciu z DVI na HDMI alebo naopak.